Informatie
© 2016, Luchtvaart- & Oorlogsmuseum Texel (LOMT)
LUCHTVAART- & OORLOGSMUSEUM TEXEL
Museum
De Mok
De Vlijt
Luchtoorlog
Assen
Georgiers
Algemeen
De Texelaars moesten er lopend op hun versleten schoenen of klompen via de Afsluitdijk heen. Aangekomen op hun bestemming moesten ze vaak in regen of sneeuw meehel-pen om een laatste verdedigingslinie op te werpen voor de terugtrekkende Duitse legers. Dit nadat de Duitse legertop had besloten om de zgn. Atlantikwal (de linie langs de Europese kust) niet langer als hoofdonderdeel van hun verdediging te beschouwen. Wie zich niet aan de regels hield kreeg straf, variërend van vermindering van vrije uren tot zelfs de doodstraf. De mannen in Assen moesten zgn. tankvallen maken om oprukken-de geallieerde legers te beletten ongehinderd de Duitse grens over te steken. Het waren diepe sleuven in de grond met de bedoeling dat tanks op deze hindernis zouden stuiten.

De dwangarbeiders werden eerst in groepen in gevorderde gebouwen in Assen onderge-bracht, hetgeen er voor zorgde dat er veel (besmettelijke) ziekten uitbraken. Omdat het eten van slechte kwaliteit was en door werken op de heide in de regen, kregen velen infecties aan darmen en luchtwegen. Men kreeg wel een karig “loon” uitbetaald en na enige weken werd toegestaan dat de mannen een kosthuis in Assen zochten. Dit verbe-terde de situatie aanzienlijk voor diegenen die daar in slaagden. Vooral voor de grote groep die er niet in geslaagd was een kamer in de stad te huren werden vanaf Texel transporten georganiseerd om extra voedsel en kleding naar de mannen te brengen en uiteraard héél belangrijk: post van thuis.

Aan de hand van de gegevens uit zeven dag-boeken wordt in het LOMT een beeld gege-ven van de problemen waarmee de mannen te maken kregen. Het mag een wonder heten dat aan het eind van deze periode uiteindelijk ALLE Texelaars weer thuiskwamen. Met de aanstaande bevrijding in het zicht, niet wetende dat een week later op Texel de Opstand der Georgiërs zou losbarsten.
Deportatie Texelaars naar Assen
In de laatste winter van de Tweede Wereldoorlog werden circa 800 Texelse jonge mannen van 17 tot 36 jaar gedwongen te werken voor de Duitsers. Via razzia’s en het dreigement dat voor iedere niet ver-schenen mannelijke inwoner de familieleden zou-den worden vastgenomen kwamen de meeste jong-ens en mannen toch op de oproep af. Ze moesten met vele anderen vanuit het gehele land naar Assen toe, meer dan 10.000 arbeiders in totaal.
Home
trainer van het 322 Squadron.
Collectie