Informatie
© 2016, Luchtvaart- & Oorlogsmuseum Texel (LOMT)
LUCHTVAART- & OORLOGSMUSEUM TEXEL
Museum
De Mok
De Vlijt
Luchtoorlog
Assen
Georgiers
Algemeen
Marine-vliegkamp De Mok
Het marinevliegkamp De Mok ligt aan de Mokbaai, een inham juist ten zuiden van de huidige veer-haven. Net als een schip, werd het op 21 augustus 1917 door de zojuist opgerichte Marine Luchtvaart Dienst (MLD) "in dienst gesteld". De Marine ge-bruikt de locatie nog steeds; hier is nu een amfi-bisch oefenkamp gevestigd, de Joost Dourlein-kazerne.
Rond 1914 begon men bij de Marine het nut in te zien van vliegtuigen voor verkennings- en verbindingsdoeleinden. Enkele marineofficieren werden in de gelegenheid gesteld hun vliegbrevet te halen en er werden eigen vliegtuigen aangeschaft. Voor deze land- en watervliegtuigen had men vliegkampen nodig en zo ontstond o.a. De Mok.
Het is niet toevallig dat het vliegkamp op die plaats is ontstaan. De Mokbaai is een beschut gelegen baai met een vaargeul naar het Marsdiep, ideaal voor de toen in gebruik zijnde fragiele "kistjes". Ook van belang was natuurlijk de ligging dicht bij Den Helder, onze belangrijkste marinehaven.

De eerste jaren werd er ook nog met landvliegtuigen vanaf een klein veldje achter de stuifdijk geopereerd, maar toen het marinevliegkamp De Kooy ten zuiden van Den Helder operationeel werd, was dit niet meer nodig.
Vooral in Nederlands-IndiŽ bewezen de watervliegtuigen van de MLD in de twintiger en dertiger jaren uitstekende diensten. De afstanden tussen de steunpunten waren groot en vliegvelden waren er bijna niet. Voor al deze vliegtuigen was er bemanning nodig en die werden voor een groot deel opgeleid op De Mok.

Tijdens de meidagen van 1940 is De Mok enkele keren aangevallen door Duitse vlieg-tuigen, waarbij gelukkig geen slachtoffers vielen. Kort voor de capitulatie zijn vrijwel alle vliegtuigen en gebouwen door eigen mensen vernield om ze niet in Duitse handen te laten vallen.
In de oorlog hebben de Duitsers De Mok op beperkte schaal gebruikt als basis voor watervliegtuigen. Verder werd er vlakbij een luchtdoelbatterij gebouwd.
In het museum is een grote maquette van De Mok te zien die de situatie van kort voor de Tweede Wereldoorlog weergeeft. Verder wordt de geschiedenis van het vliegkamp aan de hand van foto's, modellen en voorwerpen duidelijk gemaakt.
Home
Collectie