Informatie
© 2016, Luchtvaart- & Oorlogsmuseum Texel (LOMT)
LUCHTVAART- & OORLOGSMUSEUM TEXEL
Museum
De Mok
De Vlijt
Luchtoorlog
Assen
Georgiers
Algemeen
Home
Vliegveld Texel - De Vlijt
In 1937 werd het Texelse vliegveld De Vlijt officieel geopend. Het ontstaan is te danken aan de directie van de KLM, die Texel als een mooie uitbreiding van het binnenlandse luchtvaartnet zag.
Texel werd steeds meer bezocht door toeristen en terwijl een vlucht vanaf Schiphol ongeveer 30 minu-ten duurde, was men met de trein, bus en boot ongeveer een halve dag onderweg
Als locatie werd het land gekozen dat hoorde bij de boerderij De Vlijt. De boerderij zelf bestond al niet meer; die brandde in 1932 af. In 1933 kocht de gemeente het land en werd begonnen met de aanleg. Het werd een vrijwel vierkant terrein van ongeveer 600 bij 600 meter. Er werd aan de Postweg een houten stationsgebouw gerealiseerd met daarin een afdeling voor afhandeling van de passagiers en een wachtkamer, waar men ook koffie etc. kon nuttigen.
In de zomermaanden waren er meestal meerdere vluchten per dag tussen Schiphol en Texel. Vooral rond het weekend, waren er veel passagiers. 's Winters werd er niet of zeer incidenteel gevlogen.

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog kreeg het vliegveld voor een deel een andere bestem-ming en werd het in gebruik genomen door de Luchtvaartafdeling (LVA). De LVA was tot de dertiger jaren vrijwel alleen actief op Soesterberg, maar dit veld lag buiten de “Vesting Holland”; niet handig bij een eventueel conflict met Duitsland. Bovendien was men zeer kwetsbaar met alle militaire vliegtuigen op één veld. Toen ook de politieke spanningen toenamen, besloot de LVA tot de bouw van militaire vliegvelden in het westen van het land. Omdat er op Texel al een veld lag, heeft men daar dankbaar gebruik van gemaakt. In 1939 werd een grote hangaar gebouwd voor stalling en onderhoud. Op Texel werd de opleiding voor het vliegen op meermotorige vliegtuigen gegeven. Operationele eenheden werden er niet gestationeerd.

In de meidagen van 1940 werden zoveel mogelijk vliegtuigen buiten het vliegveld gebracht om ze voor beschietingen door de vijand te behoeden. Dit bleek niet erg succesvol.
De Duitsers slaagden erin de meeste toestellen in brand te schieten. Enkele verouderde jachtvliegtuigen werden nog overgevlogen naar Amsterdam om van hieruit aan de strijd deel te nemen.
Al snel na de capitulatie namen de Duitsers het veld in gebruik, doch slechts gedurende korte tijd in 1941 werden er jachtvliegtuigen gestationeerd. Het veld werd nog wel uitge-breid met verharde startbanen. Inmiddels veranderde de oorlogssituatie en het was nauwelijks klaar of het werd alweer onbruikbaar gemaakt.

Het vliegveld kwam dus totaal verwoest uit de oorlog tevoorschijn. Onmiddellijke behoefte aan een vliegveld was er niet zodat het tot 1953 duurde voor het veld weer zover opge-knapt was, dat het heropend kon worden. Daarna is het steeds verbeterd en vernieuwd en is dan ook inmiddels meer dan 70 jaar een begrip op het eiland.
In het museum is een grote maquette van De Vlijt te zien die de situatie van kort voor de Tweede Wereldoorlog weergeeft. Verder wordt de geschiedenis van het vliegveld aan de hand van foto’s, modellen en voorwerpen duidelijk gemaakt. Zo wordt onder andere de cockpit van de enige Fokker S-13, die ooit gebouwd werd, tentoongesteld. Dit bijzondere vliegtuig was in de 50-er jaren enige tijd op Texel gestationeerd.
trainer van het 322 Squadron.
Collectie