Informatie
© 2019, Luchtvaart- & Oorlogsmuseum Texel (LOMT)
LUCHTVAART- & OORLOGSMUSEUM TEXEL
Museum
De Mok
De Vlijt
Luchtoorlog
Assen
Georgiers
Algemeen
Home
Luchtoorlog boven Texel
In de Tweede Wereldoorlog stegen zware bommen-werpers op van vliegvelden in Groot-Brittannië op weg naar de grote steden en fabrieken voor de oorlogsindustrie in Nazi Duitsland. Texel lag precies op de aanvliegroute en het witte badhotel bij De Koog was daarbij een bruikbaar baken. De Britse vliegtuigen van de RAF vlogen 's nachts en de vliegtuigen van de Amerikaanse USAAF overdag.
Er waren nachten dat er meer dan 1000 vliegtuigen overkwamen die constant werden belaagd door Duitse nachtjagers en de zware luchtdoelbatterijen (Flak) op Texel, Vlieland en Den Helder. Zodoende zijn er op en rond Texel veel vliegtuigen neergestort. In het Luchtvaart & Oorlogsmuseum wordt ruim aandacht aan besteed aan deze materie met maquettes en veel fotomateriaal.
Tijdens de oorlog spoelden op de stranden ook regelmatig stoffelijke resten van vliegers aan, die op het geallieerde gedeelte van de Algemene Begraafplaats in Den Burg werden begraven. 167 geallieerde vliegers uit Engeland, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië, waarvan er 44 niet zijn geïdentificeerd, hebben hier hun laatste rustplaats gevonden.

Vanaf 1985 is er contact gelegd met verschillende familieleden van de hier begraven militairen met als gevolg dat er nogal wat families een bezoek aan het eiland hebben gebracht. Nadat in 1996 het Luchtvaart & Oorlogsmuseum (toen nog Luchtvaart museum) was opgestart, brachten deze mensen ook vaak een bezoek aan het museum.
Dit had weer tot gevolg dat door de familieleden persoonlijke spullen aan het museum werden gegeven voor de tentoonstelling. Zo hebben we de beschikking over verschillende decoraties en zelfs een uniform van een hier omgekomen vlieger.

In de eerste maanden van 1943 waren ook de Amerikanen met de aanvallen op Duitsland begonnen. In tegenstelling tot de Engelsen, vlogen de Amerikanen overdag met zwaar bewapende vliegtuigen als de B-17 ("Vliegend Fort"). De Amerikaanse bommenwerpers werden vaak beschermd door grote aantallen jagers die de route geheel of gedeeltelijk meevlogen. De B-17's met hun escorte vlogen erg hoog. Wie van de ouderen herinnert zich niet de vele condenssporen in de lucht van de dichtbij elkaar vliegende toestellen.
Van de Amerikanen zijn er ook veel het slachtoffer geworden van Duitse jagers en afweergeschut. De slachtoffers werden in eerste instantie ook in Den Burg begraven maar zijn in 1946 herbegraven op grote Amerikaanse begraafplaatsen als Margraten in Limburg.
Het museum heeft verschillende contacten met enkele overlevende vliegers en hun families die ons veel materiaal en verhalen hebben toegespeeld, die in de collectie zijn verwerkt.

Ook de Duitse kant van de Tweede Wereldoorlog wordt hier belicht met foto’s en maquettes van de Atlantikwal en foto’s uit Hamburg gemaakt na de vernietigende uitwerking van de geallieerde bombardementen.
Collectie
Een Internet database van WW-II vliegtuigcrashes in Nederland, de Noordzee en het Engels Kanaal, waarin momenteel 1506 vliegtuigen en 6980 bemanningsleden (waarvan 2129 met foto) zijn opgenomen, kan men doorzoeken via een speciale website, ontworpen door Jan Nieuwenhuis