SCHENKINGEN

Het LOMT accepteert graag schenkingen zoals foto's, documenten, filmmateriaal en voorwerpen met betrekking tot de luchtvaart- en oorlogsgeschiedenis van het eiland.
Heeft u materiaal thuis liggen en denkt u dat dit een bijdrage kan leveren aan de museumcollectie, dan kunt u terecht bij:

Jan Nieuwenhuis - E-mail:

Mocht u het materiaal niet willen afstaan, maar wel in bruikleen willen geven om het te scannen, dan is dit uiteraard ook mogelijk; We zullen er dan voor zorgen dat het materiaal zo snel mogelijk wordt gescand en naar de eigenaar wordt teruggebracht.

Het archiveren van boeken, tijdschriften, video's, foto's en documenten is een continue proces in het museum. Alle gescande foto's en documenten worden opgeslagen in een speciale database met daarbij, voor zover bekend, informatie als plaats, datum, fotograaf, beschrijving, bron, copyright etc.
Van de database en het gescande materiaal wordt, om verlies te voorkomen, wekelijks op drie verschillende locaties op het eiland een kopie opgeslagen...

Behalve de informatie, die direct betrekking heeft op de luchtvaart en de oorlog op en rondom Texel, wordt er sinds 2006 gewerkt aan een Internet database met daarin crashes van geallieerde toestellen in heel Nederland.
Ook op en rond Texel zijn veel toestellen neergestort en hierover is in het museum veel
informatie terug te vinden.
Informatie
2017, Luchtvaart- & Oorlogsmuseum Texel (LOMT)
LUCHTVAART- & OORLOGSMUSEUM TEXEL
Museum
Bezoekersinfo
Collectie
Nieuwsbrief
Archief
Home
Collectie
Een Internet database van WW-II vliegtuigcrashes in Nederland en de Noordzee, waarin momenteel 1354 toestellen en 6422 bemanningsleden (waarvan 1830 met foto) zijn opgenomen, kan men doorzoeken via een speciale website, ontworpen door Jan Nieuwenhuis